Fysiologisk gastrointestinal diagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal diagnostik av gastrointestinal motilitet och magsäckens syrasekretion.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 12
Till viss del: 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c12
Till viss del: c3, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva den övre gastrointestinalkanalens anatomi, fysiologi och patofysiologi.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av esofagusmanometri och pH-registrering.
  • Formulera ett tydligt remissvar på ovanstående undersökningar.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för esofagusmanometri och pH-registrering samt värdera felkällor.
  • Värdera skillnader mellan esofagusmanometri, pH-registrering och andra diagnostiska metoder för undersökning av gastrointestinal motilitet och magsäckens syrasekretion samt kunna beskriva metodernas styrkor och svagheter.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet vid fysiologisk gastrointestinal diagnostik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: