Fysiologisk hjärtdiagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal diagnostik av hjärtat.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 4, 7, 8
Till viss del: 3, 6, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c7, c8
Till viss del: b1, b3, c3, c6, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara hjärtats anatomi, fysiologi och patofysiologi.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av och riskerna med transthorakal och transesofageal ekokardiografi samt myokardscintigrafi.
  • Beskriva och värdera olika metoder för fysisk och farmakologisk provokation vid fysiologisk hjärtdiagnostik.
  • Formulera ett tydligt remissvar på ekokardiografi och myokardscintigrafi.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för undersökningsmetoderna ovan och värdera felkällor.
  • Beskriva resultaten av hjärtundersökning med magnetisk resonanstomografi, datortomografi och radionukleidangiografi.
  • Beskriva och värdera skillnader mellan ovan nämnda och andra metoder för hjärtdiagnostik samt förklara metodernas styrkor och svagheter.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet vid fysiologisk hjärtdiagnostik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: