Fysiologisk kärldiagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal kärldiagnostik.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 10
Till viss del: 3, 6, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c10
Till viss del: b3, c3, c6, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara anatomi, fysiologi och patofysiologi i centrala och perifera kärl.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av perifer tryckmätning i övre och nedre extremiteter.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av ultraljudsundersökningar av artärer och vener.
  • Formulera ett tydligt remissvar på ovanstående undersökningar.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för perifer tryckmätning och kärlultraljud samt värdera felkällor.
  • Beskriva och värdera skillnader mellan perifer tryckmätning, kärlultraljudsundersökningar och andra metoder för kärldiagnostik samt förklara metodernas styrkor och svagheter.
  • Redogöra för indikationer för samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet vid fysiologisk kärldiagnostik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: