Gastroenterologi, hepatologi och nutrition

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom ämnena gastroenterologi, hepatologi och nutrition. Kurser i detta ämne bör ges som en sammanhållen kurs, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 1, 2, 4, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c2, c4, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Självständigt diagnostisera, utreda och behandla:

 • akuta buksmärtor
 • funktionella buksmärtor
 • dålig viktuppgång
 • uppfödningssvårigheter
 • ta kostanamnes, ge råd och föreskriva mjölkproteinfri kost, glutenfri kost, kaloriförstärkt kost
 • förstoppning

Självständigt diagnostisera, utreda och initialt behandla:

 • celiaki
 • gastrointestinala födoämnesreaktioner
 • andra GI-sjukdomar
 • kräkningar

I samråd med gastro och hepatologi – kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla:

 • inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • långvarig diarré
 • ikterus efter nyföddhetsperioden
 • ordinera enteral nutritionsbehandling
 • ordinera parenteral nutritionsbehandling
 • GI-blödning
 • hepatiter

Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för:

 • leversjukdomar
 • pancreassjukdomar
 • tarminsufficiens och korttarm
 • cystisk fibros

På basal nivå tolka:

 • tunntarmsbiopsi och leverbiopsi
 • analys av pH-mätning och impedansmätning 
 • gastroskopi och coloskopi

Redogöra för skötsel av gastrostomi

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: