Gastroenterologi och hepatologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom gastroenterologi och hepatologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2
Till viss del: 3, 4, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och inleda behandling vid akut skov av inflammatorisk tarmsjukdom och akut leversvikt.
  • Preliminärdiagnostisera, planera utredning och behandla akuta buksymtom inklusive gastointestinal blödning, dyspepsi, förstoppning och diarré.
  • Översiktligt redogöra för och akuthandlägga andra gastroenterologiska tillstånd, till exempel IBS, malabsorption, anorexi, ulcus, pankreatit, skleroserande cholangit, primär biliär cirrhos, levercirrhos, hepatiter, tarminfektioner, läkemedelsassocierade leverreaktioner samt vanliga tumörsjukdomar.
  • Värdera indikationen för endoskopisk undersökning och gastrostomi.
  • Redogöra för rektoskopi, buktappning, ventrikelsondering och ventrikelsköljning.
  • Värdera indikationen för mer specifik gastroenterologisk och hepatologisk utredning och behandling och när respektive konsult bör tillfrågas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: