Genetiska begrepp och mekanismer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa genetiska begrepp och mekanismer i klinisk genetisk utredning och patienthandläggning.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 2, 3, 4, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3, c4, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för arvsmassans struktur, organisation, replikation och uttryck.
  • Förklara genetiska mekanismer av betydelse för sjukdom och hälsa, såväl kromosomala som molekylära.
  • Förklara ärftlighetsmönster.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: