Glaukom

Kurser i detta ämne syftar till att ST- läkare ska kunna ge en individualiserad glaukombehandling enligt de gällande nationella riktlinjerna.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 2, 5, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c2, c5, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva synnervspapillens och kammarvinkelns anatomi och fysiologi.
  • Bedöma synfält, papillutseende och kammarvinkel.
  • Utföra olika tryckmätningsmetoder och pachymetri.
  • Beskriva optisk koherenstomografi (OCT) och andra imagingmetoder.
  • Klassificera, diagnostisera och behandla alternativt föreslå behandling av olika typer av glaukom.
  • Redogöra för farmakodynamik och biverkningar vid läkemedelsbehandling av glaukom.
  • Värdera progressionshastighet och integrera denna i justering av behandling och uppföljning.
  • Tillämpa de nationella riktlinjerna i den kliniska vardagen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: