Gränsområdesdermatologi

Kurser i detta ämne syftar till att säkerställa ST-läkarens kompetens om diagnoser som också behandlas av angränsande specialiteter.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12
Till viss del: 1, 3, 4, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: b3, c1, c3, c4, c6, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda, diagnostisera och besluta om eventuell behandling av vaskulära tumörer.
  • Utreda, diagnostisera och besluta om vidare handläggning i samråd med angränsande specialiteter vid hudsymtom associerade till andra sjukdomar.
  • Utreda, diagnostisera och behandla toxikodermi, exantem och läkemedelsreaktioner i huden.
  • Fatta beslut om relevant utredning och provtagning vid misstänkt immunologisk sjukdom samt tolka provresultat.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: