Grundläggande operativ färdighetsträning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren på ett mycket tidigt skede (de första tre månaderna under ST) ska lära sig principer för en god kirurgisk teknik, som grund till att senare tränas i mer avancerade kirurgiska ingrepp.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Tillämpa principer för aseptik – vett och etikett för säker operation.
 • Namnge och förklara funktioner för samt utföra felsökning av de vanligaste operationsinstrumenten. Ställa in och använda diatermi.
 • Välja lämplig lokal anestesiform och lägga infiltrationsanestesi och basala blockader eller annan lämplig lokal anestesiform.
 • Redogöra för principerna för hudens sprickbildning och dermatomutbredning.
 • Tillämpa principer för atraumatisk vävnadshantering.
 • Suturera i olika vävnadstyper.
 • Tillämpa olika knyt- och sutureringstekniker.
 • Redogöra för sårläkning, postoperativ sårvård och fysiologisk ärrmognads process.
 • Värdera risk för infektion och trombos vid trauma, immobilisering och operation.
 • Exemplifiera preventiva och terapeutiska åtgärder vid infektion och trombos.
 • Redogöra för principerna för excision och incision av hudförändring och abscess samt komplicerad sårbehandling.
 • Diskutera olika tekniker för hemostas, till exempel ligatur, suturligatur, diatermi och icke-operativ behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: