Gynekologi och obstetrik för allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och behandla patienter med vanligt förekommande gynekologiska frågeställningar.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 1, 2, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c1, c2, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för vanliga symtompresentationer med möjlig gynekologisk genes.
  • Diagnostisera, behandla och följa upp vanliga gynekologiska tillstånd.
  • Tillämpa ett patientcentrerat arbetssätt vid gynekologisk undersökning, rådgivning och behandling.
  • Identifiera, behandla och följa upp patienter som har behov kopplade till reproduktiv hälsa (STI, infertilitet, preventivmedel, den normala graviditeten, klimakteriebesvär).
  • Genomföra smittspårning enligt gällande lagstiftning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: