Gynekologisk brachybehandling

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha den teoretiska bakgrunden, inklusive dosplanering för att kunna ge gynekologisk brachybehandling.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 2, 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c2, c3, c12

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c3, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för principerna för intrakavitär och interstitiell brachybehandling vid gynekologisk cancer.

 • Bedöma indikation för behandling samt kunna avväga risk gentemot nytta för individen.

 • Lägga upp behandlingsplan utifrån egen kunskap och diskussioner i multidisciplinära team.

 • Ordinera adekvat strålbehandlingsserie med avseende på sjukdomens stadium, patientens tillstånd och ofta förekommande samtidig extern strålbehandling. 

  • Förklara strålfysikaliska och strålbiologiska avväganden för att kunna ta beslut om strålbehandling med avseende på target, dos och fraktionering.

  • Definiera (rita) targetvolym (GTV, CTV och PTV) och volym för riskorgan (OAR).

  • Kritiskt bedöma dosfördelning i target och riskorgan i samarbete med dosplanerare och fysiker.

  • Bedöma en dos-volymhistogram i förhållande till dosbegränsningar för normalvävnad.

  • Beskriva olika dosrater och sätt att dosera brachybehandling såsom 3 D dospanering och dosplanering till punkten A.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: