Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Syftet är att utrusta socialmedicinaren med metoder för att kunna analysera, leda och styra processer för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård mot en bättre hälsa i befolkningen.

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva vad som karaktäriserar hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
  • Tillämpa metoder för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och för hur hälso- och sjukvården kan arbeta samhällsinriktat.
  • Analysera och jämföra hälso- och sjukvårdssystem avseende hälsofrämjande orientering.
  • Tillämpa metoder för styrning av hälso- och sjukvården mot ett mer hälsofrämjande förhållningssätt.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: