Hälsoutveckling hos samhällets marginaliserade grupper

Syftet är att ge ST-läkaren kunskap och förståelse för hälsan och dess bestämningsfaktorer bland marginaliserade grupper samt grundläggande kompetens i att verka som socialmedicinare i verksamheter riktade till marginaliserade grupper.

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 10
Till viss del: 2, 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c10
Till viss del: c2, c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för förekomst av ohälsa i marginaliserade grupper.
  • Förklara denna ohälsas medicinska och sociala konsekvenser.
  • Analysera och bedöma socialpolitiska åtgärder för att minska marginalisering och därmed ohälsan.
  • Implementera åtgärder för att förebygga denna ohälsa och deras sociala konsekvenser.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: