Handledarskap inom allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha pedagogisk handledarkompetens och verktyg för bedömning, återföring, reflektion och utvärdering.

Kurser i ämnet ska innehålla seminarier och grupparbeten samt färdighetsträning i vanliga handledarsituationer enskilt och i grupp med hjälp av interaktiva pedagogiska metoder såsom återföring på egen videoinspelad handledning, ”sit-in” och rollspel.

Kursledare i ämnet ska ha dokumenterad klinisk handledarerfarenhet och i kursledningen bör det även ingå tillämplig läkarkompetens.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 16
Till viss del: 13, 14, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för innehållet i handledarrollen
  • Analysera lärandebehov och tillsammans med den handledda, enskilt eller i grupp, klargöra dessa.
  • Redogöra för strategier för att utveckla den handleddas egen förmåga till utvärdering och problemlösning.
  • Tillämpa konkret icke-värderande återföring.
  • Tillämpa teoretiska kunskaper om pedagogik och lärandemodeller i en analys av en konkret handledningssituation.
  • Tillämpa olika bedömningsinstrument i utvärdering eller examination av aktuell kompetens.
  • Redogöra för ramverk som författning, målbeskrivning och Socialstyrelsens roll i godkännandeprocessen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: