Handmissbildningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha basal kunskap om handmissbildningar inklusive behandling.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 5, 10 ,13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva de vanligaste handmissbildningarna och deras uppkomst.
  • Beskriva kirurgiska tekniker och lämplig tidpunkt för behandling och uppföljning samt förväntat slutresultat för de vanligaste handmissbildningarna.
  • Identifiera patienter som kan behöva kirurgisk behandling.
  • Identifiera och översiktligt beskriva mindre vanliga handmissbildningar inklusive utredning och behandling samt protesförsörjning.
  • Redogöra för hur barn och föräldrar ska bemötas och behandlas på ett tryggt sätt.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: