Hematologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom hematologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2
Till viss del: 3, 4, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste maligna och icke maligna (inklusive hemostasrubbningar) hematologiska sjukdomstillstånden.
  • Handläggning av neutropen feber.
  • Översiktligt redogöra för mindre vanliga hematologiska sjukdomstillstånd.
  • Värdera indikationen för benmärgsundersökning och annan hematologisk utredning och behandling.
  • Bedöma när det är dags att konsultera en hematolog.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: