Hematologi

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för hematologisk diagnostik.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3
Till viss del: 8, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3
Till viss del: c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara vilka metoder som används vid räkning och klassificering av blodceller, till exempel maskinräkning och mikroskopi.
  • Beskriva vilka analyser som används och förklara varför vid diagnostik av normal benmärgsmorfologi, blodcellsmorfologi, anemier, järn- och vitaminbrist, hemolytisk anemi, myelodysplastiskt syndrom, leukemier, lymfom, myeloproliferativa sjukdomar och lymfoproliferativa sjukdomar samt patientnära analyser.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: