Hjärtdiagnostik för kardiologer och fysiologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna använda sig av hjärtdiagnostik hos barn och vuxna i sin kliniska vardag.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 3, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c4, c6

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 4, 7
Till viss del: 5, 14, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c6, c7
Till viss del: a1, c2, c4, c5, c13

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15
Till viss del: 4, 6, 9, 10, 11, 19, 20

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c5, c6, c7, c8
Till viss del: b1, b3, c3, c12

Målgrupp
Barnkardiologi, Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12
Till viss del: 3, 5, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8, c9
Till viss del: c1, c6, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara hjärtats anatomi, fysiologi och patofysiologi för olika åldrar av särskild relevans för hjärtdiagnostiska undersökningar.
  • Beskriva utförandet av de hjärtdiagnostiska metoderna: fysikaliska, biokemiska, elektrokardiologiska, ekokardiografiska, röntgenbaserade, nuklearmedicinska, magnetresonansbaserade, kateterbaserade och histologiska undersökningar.
  • Bedöma lämplig hjärtdiagnostisk metod, indikationer, kontraindikationer, styrkor och svagheter, inklusive strålskyddsaspekter, vid symtom förenade med hjärtsjukdom.
  • Diskutera fördelar och nackdelar med olika hjärtdiagnostiska metoder i ett multidisciplinärt samarbete.
  • Tolka och bedöma utlåtandet av hjärtdiagnostiska undersökningar samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: