Hörselfysiologi och mätmetoder

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få nödvändiga kunskaper om hörselfysiologi och mätmetoder för att kunna vara verksam som audiolog.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 5, 6, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c5, c6, c7, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara normal och patologisk fysiologi i innerörat.
  • Tillämpa kunskaper om innerörats fysiologi för att förklara resultat av test och ge råd till patienter.
  • Redogöra för utförandet och tolkningen av psykoakustiska, elektrofysiologiska och andra förekommande audiologiska, vestibulära och otoneurologiska testmetoder.
  • Diskutera användandet av dessa testmetoder, inklusive fördelar och begränsningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: