Hörselgenetik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få grundläggande förståelse för hörselgenetik.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c5, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara grundläggande genetiska begrepp.
  • Förklara de vanligaste orsakerna till genetiska hörselnedsättningar.
  • Välja adekvata hörselgenetiska test för diagnostik.
  • Beskriva principer för resultat av hörselgenetiska test.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: