Hud och psyke

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha förståelse för relationen mellan hud och psyke. ST-läkaren ska också kunna identifiera och handlägga psykokutana tillstånd.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b1, c2, c3, c4, c9, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera psykokutana tillstånd och vägleda till behandling i samråd med andra specialiteter, till exempel parasitparanoia, dysmorfofobi och dermatitis factitia.
  • Identifiera och vägleda patienter med påverkad livskvalité på grund av sin hudsjukdom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: