Hudpatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST- läkaren ska förstå vikten av ett multidisciplinärt förhållningssätt vid handläggning av patienter med hudsjukdomar.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2
Till viss del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2
Till viss del: c7

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för terminologin som används i histopatologiska beskrivningar.
  • Beskriva den histologiska bilden vid de vanligast förekommande spongiotiska, psoriasiforma, lichenoida, vesiculobullösa, granulomatösa dermatoserna, vasculopatierna och vid de vanligaste hudtumörerna.
  • Värdera hur pågående behandling påverkar histologiska fynd.
  • Förklara hur histologiska och kliniska fynd vägs samman till en diagnos eller kan användas för att exkludera frågeställningar.
  • Förklara vikten av att ge adekvat information samt att värdera varandras beskrivning av histologiska respektive kliniska fynd.
  • Redogöra för den dermatoskopiska terminologin och vad det motsvarar histologiskt.
  • Beskriva hanteringen av vävnadsprover i laboratorieprocessen, inklusive fixerat och ofixerat material, immunhistokemi, molekylärpatologi, färgningar och potentiella felkällor.
  • Diskutera möjligheter och begränsningar med patologin och dess relevans vid bedömning av dermatologiska sjukdomar.
  • Redogöra för behandlingsalternativ vid olika tumörtyper.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: