Immunbristtillstånd och associerade infektioner

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera, basalt utreda och diagnostisera immunbristtillstånd samt kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av infektioner vid immunbristtillstånd.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 1, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c7

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 5, 6, 10 ,11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c7, c8, c11, c12

Målgrupp
Klinisk bakterologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del. c5
Till viss del: c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Immunbristtillstånd

  • Redogöra för immunsystemets uppbyggnad och funktion avseende infektionsförsvar.
  • Särskilja olika tillstånd av primär och sekundär immunbrist.
  • Redogöra för läkemedelsorsakade effekter på immunförsvaret, exempelvis vid antitumoral behandling, vid behandling av inflammatoriska sjukdomar samt vid transplantationer.
  • Identifiera patienter med behov av immunologisk utredning.
  • Genomföra basal utredning och diagnostik vid misstanke om immunbrist.
  • Redogöra för behandlingsprinciper vid immunbrist.

Infektioner vid immunbristtillstånd

  • Identifiera och värdera symtom, kliniska tecken och laboratoriefynd på infektion hos patienter med olika immunbristtillstånd.
  • Redogöra för utredning, diagnostik och behandling av infektioner vid immunbristtillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: