Immunmodulerande behandlingar och terapeutiska afereser

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå principer för immunmodulerande behandlingar och terapeutiska afereser.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11, 12
Till viss del: 1, 3, 4, 5, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11, c12
Till viss del: c1, c3, c4, c5, c8, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta behov och effekter av immunmodulerande behandling vid allergisjukdomar.
  • Förklara bakgrunden till och använda tekniker för immunmodulerande och andra terapeutiska afereser.
  • Sammanfatta behov och effekter av immunmodulerande behandling, främst immunglobulinbehandling och transplantation av hematopoetiska stamceller vid immunbristtillstånd.
  • Sammanfatta behov och effekter av immunmodulerande behandlingar och transplantation av hematopoetiska stamceller vid autoimmuna och maligna sjukdomar.
  • Förklara resultat av behandlingarnas inverkan på cellulära och humorala komponenter.
  • Sammanfatta olika mekanismer bakom och indikationer för vaccinationer samt beskriva det svenska rekommenderade vaccinationsprogrammet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: