Immunologi och immunbrist

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god kunskap i immunologi, vilket underlättar förståelsen av antitumoral behandling. Ärftliga immunbristtillstånd och granulocytfunktionsrubbningar är ovanliga men viktiga att känna igen.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 5, 6, 7, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7, c8, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för funktionen av de olika delarna av ett normalt immunsystem och hur de samverkar.
  • Redogöra för effekterna på immunsystemet av antitumoral behandling och kunna identifiera, förebygga och behandla komplikationer av sådan behandling.
  • Initiera utredning av och tillsammans med mer erfaren kollega informera om samt lägga upp plan för uppföljning av ärftliga immundefektsyndrom och granulocytfunktionsrubbningar.
  • Redogöra för antitumorala mekanismer vid allogen stamcellstransplantation, fördelar och nackdelar med olika stamcellskällor samt reducerad eller myeloablativ konditionering.
  • Känna igen symtom på akut och kronisk Graft Versus Host, GVH, samt redogöra för bakomliggande mekanismer och strategier för behandling.
  • På basal nivå redogöra för mekanismer och effekter vid mesenkymalcells- och NK-cellsterapi samt tumörvacciner.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: