Infektion eller inflammatoriska tillstånd

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och tillämpa behandlingsprinciper av infektioner och inflammatoriska tillstånd i urinvägar och manliga genitalia.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c2, c7, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara patofysiologi vid, samt diagnostisera och behandla följande tillstånd av infektion i nedre och övre urinvägarnas: nedre okomplicerad UVI (urinvägsinfektion), recidiverande bakteriell cystit, epididymit och pyelonefrit.
  • Tillämpa utredning och behandling av STI (Sexual Transmitted Infection).
  • Förklara patofysiologi vid, diagnostisera och behandla olika typer av prostatit samt CPPS (Chronic Pelvic Pain Syndrom).
  • Diagnostisera och förklara olika behandlingar av interstitiell cystit samt jämföra med andra diagnoser med liknande symtomatologi, som hypersensibel och strålskadad urinblåsa.
  • Diagnostisera och behanda av scrotala abscesser och Fourniers gangrän.
  • Beskriva kirurgisk sårrevision av Fourniers gangrän.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: