Infektionssjukdomar - klinik, diagnostik och terapi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillägna sig goda kunskaper om vanliga och kliniskt viktiga infektioner som förekommer i Sverige, kunna tillämpa dessa kunskaper vid analysval och tolkning av analysresultat och föreslå adekvat antimikrobiell terapi.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2
Till viss del: 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3, c4, c5, c6, c7, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för sjukdomsförlopp och möjliga orsakande agens för nedanstående infektioner: 
  - infektioner i CNS. 
  - infektioner i övre och nedre luftvägar. 
  - infektioner i hjärtats olika vävnader. 
  - infektioner i bukorganen. 
  - infektioner i urogenitalorganen. 
  - hud- och mjukdelsinfektioner. 
  - infektioner i skelett och leder. 
  - infektioner associerade med främmande material. 
  - exantemsjukdomar. 
  - sepsis och septisk chock.
  - sexuellt överförbara sjukdomar. 
  - övriga infektionssjukdomar (bland annat malaria, tuberkulos, parotit, borrelios, tularemi, andra zoonoser).
  - infektioner hos gravida, immunnedsatta och transplanterade.
  - vårdrelaterade infektioner.
 • Välja adekvata analyser för utredning av misstänkt infektionssjukdom.
 • Bedöma analysresultat samt föreslå adekvat antimikrobiell terapi.
 • Tillämpa smittskyddslagen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: