Inflammatorisk tarmsjukdom

Kurser i detta ämne syftar till att ST- läkaren ska kunna diagnostisera patienter med inflammatorisk tarmsjukdom samt tillämpa adekvat behandling och uppföljning.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 1, 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c9, c11, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för epidemiologi och värdering av prognostiska faktorer.
 • Redogöra för patofyisologiska mekanismer och associerade sjukdomstillstånd.
 • Redogöra för evidens bakom de vårdprogram som används.
 • Diagnostisera, fastställa utbredning och starta konventionell behandling av akut skov vid ulcerös kolit, Crohns sjukdom, obestämbar kolit, samt följa upp behandlingsresultatet.
 • Diagnostisera och behandla mikroskopisk kolit.
 • Diagnostisera fistulerande och strikturerande Crohns sjukdom och bedöma val av farmakologisk, endoskopisk och kirurgisk behandling av dessa tillstånd.
 • Redogöra för indikationer, utredning inför behandlingsstart och monitorering under behandling med immunmodulerare eller biologiska läkemedel.
 • Värdera indikationer och kontraindikationer för akut endoskopi.
 • Värdera val av kirurgisk behandling vid terapirefraktär sjukdom.
 • Redogöra för dysplasi-surveillance vid inflammatorisk tarmsjukdom med koloskopi.
 • Redogöra för långtidsuppföljning och tillämpa lämplig remissionsbevarande behandling vid ulcerös kolit eller Crohns 
  sjukdom.
 • Diagnostisera infektiösa enteriter och tillämpa behandling samt redogöra för smittskyddslagen.
 • Redogöra för lämplig behandling av inflammatorisk tarmsjukdom vid graviditet och amning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: