Initialt omhändertagande av ovanliga livshotande tillstånd

Kurser i initialt omhändertagande av ovanliga livshotande tillstånd bygger vidare på kompetens förvärvad inom kursämnet ”Initialt omhändertagande av vanliga livshotande tillstånd”.

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kompetens i strukturerat omhändertagande av livshotande tillstånd som är så sällan förekommande att klinisk tjänstgöring inte kan säkerställa kompetens, men där ett korrekt initialt omhändertagande har avgörande betydelse för patientens prognos. Kurser i ämnet syftar också till högre kompetensnivå i teamarbete, och att kunna skapa fall för simuleringsövning och leda motsvarande övningar.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 16
Till viss del: 3, 4, 5, 6, 8, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmålenligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Genomföra ett strukturerat omhändertagande av alla patienter med ovanliga livshotande tillstånd, inklusive barn, gravida, immunosupprimerade och patienter som före det akuta insjuknandet har kort förväntad överlevnad, enligt följande principer:
  - Att leda teamet genom att säkerställa att teammedlemmarnas roller och kompetenser är presenterade, att förberedelsetid före patientens ankomst används till att optimera teamets funktion och att rapport tas emot av teamet.
  - Att ett säkert arbetssätt tillämpas för patient och team och att hjärtstopp utesluts.
  - Att följa prioriteringsprincipen A-E (Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure) och att indicerade akuta diagnostiska och terapeutiska procedurer och behandlingar ordineras och effekterna utvärderas. 
  - Att rätt kompetenser kontaktas, vårdplan och vårdnivå upprättas, samt planera för säker transport.
  - Att avge en strukturerad rapport. 
  - Att analysera och utvärdera omhändertagandet, både medicinskt och avseende teamets funktion och kommunikation, tillsammans med teamet inför avslutat uppdrag.
 • Undervisa i strukturerat initialt omhändertagande, principerna för ”Crew Resource Management”, olika redskap för teamkommunikation under stress samt metoder att tillsammans med teamet utvärdera arbetet.
 • Skapa fall för och leda simuleringsövning i strukturerat initialt omhändertagande av patienter med vanliga och ovanliga livshotande tillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: