Interventionell neuroradiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska inhämta nödvändiga teoretiska kunskaper för att kunna utföra vissa neuroradiologiska interventioner samt samarbeta med interventionella neuroradiologer vid neurointerventionell utredning och behandling.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva indikationer, kontraindikationer, tillvägagångssätt och komplikationer vid de neurointerventionella diagnostiska och terapeutiska metoderna.
  • Genomföra den icke-interventionella neuroradiologiska diagnostik som krävs för beslut om och uppföljning av neurointerventionella behandlingsmetoder.
  • Översiktligt tolka konventionella neuroangiogram.
  • Redogöra för reglerna för hjärndödsdiagnostik.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik och behandling med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: