Interventionell radiologi och kärl

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling med fokus på intervention och kärl.

Målgrupp
Bild- och funktionsmedicin, Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11, 12
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: b3, c1, c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva relevant anatomi och fysiologi inom kärlområdet.
  • Redogöra för uppkomstmekanismer och förlopp vid vanligt förekommande sjukdomar som kan bli aktuella för interventionell radiologi, såsom akuta och kroniska sjukdomstillstånd, inklusive trauma.
  • Redogöra för hur man utför vanligt förekommande moment inom icke-vaskulär interventionell radiologi, såsom perkutana punktioner, inklusive dränage av njurbäcken, abscesser och andra vätskeansamlingar med hjälp av ultraljud, genomlysning eller CT.
  • Tolka och i vissa fall utföra diagnostisk DT och MR angiografi och konventionell angiografi.
  • Förklara hur kärlinterventioner som är relevanta för specialiteten fungerar, till exempel rekanaliseringar, emboliseringar etc.
  • Förklara om övriga interventionella ingrepp i thorax och buk.
  • Redogöra för hur olika material och läkemedel, inklusive kontrastmedel, som används inom interventionell radiologi fungerar och används.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: