Introduktion till handkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få en grundläggande kunskap i handkirurgiska principer och handkirurgiska behandlingsmetoder samt kunna bedöma, utreda och behandla vanligt förekommande sjukdomar och akuta skador i hand och underarm.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 7, 8, 9, 12
Till viss del: 1, 6, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c7, c8, c9, c10, c12
Till viss del: c1, c6, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för handens och armens anatomi samt klinisk undersökningsteknik.
  • Redogöra för allmänna handkirurgiska principer såsom blodtomhet, anestesimetoder och vävnadsvänlig kirurgisk teknik.
  • Redogöra för förekomst, uppkomst, utredningsgång och behandlingsmetoder i hand och arm förekommande: frakturer, senskador, ligamentskador, amputationsskador, infektioner, tillstånd som kräver mikrokirurgi eller hudtäckning, nervskador, plexusskador, nervkompressionstillstånd, brännskador, högtrycksinjektionsskador, akuta kompartment syndrom, Dupuytrens kontraktur, artrossjukdomar, reumatiska handdeformiteter, missbildningar, spastiska deformiteter och tumörer.
  • Beskriva principer för rehabiliteringsmetoder för ovanstående tillstånd.
  • Utföra försäkringsmedicinska bedömningar och utfärda intyg.
  • Redogöra för nivåstrukturering inom handkirurgi och ortopedi samt diskutera ansvarsärenden.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: