Kardiogenetik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga en patient med misstänkt ärftlig hjärtsjukdom det vill säga bedömning av indikation, val av utredningsgång, värdering av resultat samt ge genetisk vägledning.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 4, 7, 8, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c4, c7, c8, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för ärftliga hjärtsjukdomar, deras genetiska orsaker samt relevanta analysmetoder.
  • Bedöma när indikation för genetisk utredning föreligger.
  • Välja genetisk utredningsgång.
  • Värdera resultat av genetisk analys.
  • Ge genetisk vägledning och initiera uppföljning av familjemedlemmar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: