Kardiologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper i kardiologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 4
Till viss del: 3, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste kardiologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla kardiogen chock, hjärtstopp, akuta koronara syndrom, hjärtsvikt, allvarliga arytmier, kardiell svimning, endokardit, perimyocardit samt oklar bröstsmärta och andnöd.
  • Identifiera och planera behandling av allvarliga kardiella sjukdomstillstånd inklusive klaffvitier och kardiomyopatier samt bedöma tillämplig vårdnivå.
  • Översiktligt redogöra för mindre vanliga kardiologiska sjukdomstillstånd.
  • Redogöra för primär och sekundär kardiovaskulär prevention.
  • Värdera indikationen samt kunna utföra akut och icke-akut elkonvertering.
  • Värdera ekokardiografisk-, kliniskt fysiologisk- och kardiellt inriktad radiologisk undersökning.
  • Tolka EKG och kunna utföra och initialt värdera akuta esofagus-EKG.
  • Värdera indikationen för mer specifik kardiologisk utredning och behandling samt när kardiologkonsult bör kontaktas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: