Karotissjukdomar och kärlsjukdomar i thoraxaperturen

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska redogöra för utredning och behandling av karotissjukdom och kärlsjukdomar engagerande thoraxaperturen.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi, patofysiologi, kliniska symtom, diagnostik och utredning vid karotissjukdom och kärlsjukdomar engagerande thoraxaperturen.
  • Redogöra för kärlanatomi samt operativ kärlexponering på hals och i thoraxapertur.
  • Redogöra för operationsindikation samt jämföra och motivera val av operationsmetod (öppen eller endovaskulär behandling) vid karotissjukdom.
  • Beskriva åtgärd för akuta och sena komplikationer efter operativ behandling. 
  • Redogöra för prevention och behandling såsom farmakologisk, fysioterapeutisk och livstilsbehandling samt uppföljning av karotissjukdom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: