Katastrofmedicin för internmedicinare

Kännedom om katastrofmedicinska principer är en förutsättning för god patientsäkerhet vid katastrof.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa sjukhusomhändertagandet av patienter och närstående under den första tiden efter en katastrof.
  • Redogöra för samhällsorganisationen bakom beredskap för katastrofsituationer.
  • Diskutera betydelsen av psykologiskt omhändertagande av patienter och närstående efter en katastrof.
  • Avgöra i vilken prioriteringsordning patienter ska omhändertas i katastrofområdet.
  • Tillämpa adekvat arbetssätt på olycksplatsen och vårdinrättningen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: