Klinisk beroendemedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren förmåga att behandla olika substansrelaterade syndrom samt ha kunskap om evidensbaserade metoder och behandling enligt beprövad erfarenhet.

Målgrupp

Beroendemedicin

När i utbildningen

Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8

Till stor del: c1, c2, c5,
Till viss del: c2, c3, c7, c8, c9, b1, b2, b3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda och diagnostisera substansrelaterade syndrom med hjälp av anamnes och validerade skattningsinstrument.

  • Behandla beroendetillstånd i enlighet med evidensbaserade metoder inklusive att utvärdera och följa upp behandlingen.

  • Värdera effekt och risker med metoder för behandling vid olika beroendetillstånd.

  • Utreda, diagnostisera och behandla akuta substanstillstånd såsom intoxikation, abstinens, drogutlösta psykoser, Wernickes encefalopati och delirium tremens.

  • Redogöra för regelverk och förutsättningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO).

  • Kontinuerligt uppdatera sig kring aktuellt forskningsläge och utvecklingsområden och kunna resonera kring behandling off-label vid substansrelaterad problematik.

  • Utreda och behandla substansbruk hos barn och ungdomar samt erbjuda prevention utifrån patientens behov.

  • Utreda och behandla substansrelaterad problematik hos personal inom hälso- och sjukvård.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: