Klinisk farmakodynamik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bistå klinikerna i dosering och val av läkemedel utifrån ett givet läkemedels verkningsmekanism och den enskilda patientens karaktäristika.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 4, 5, 6
Till viss del: 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c5, c6
Till viss del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa kunskap om koncentrations – effektsamband och andra farmakokinetiska eller farmakodynamiska förhållanden för doseringsrekommendation till den enskilda patienten.
  • Bedöma betydelsen av farmakodynamiska egenskaper utifrån ett kliniskt perspektiv.
  • Tillämpa kunskap om farmakodynamik i samband med val av läkemedel och dos vid behandling av enskilda patienter.
  • Förutsäga hur farmakodynamiska egenskaper påverkar önskade och oönskade effekter av läkemedel samt hur detta påverkar uppföljning av läkemedelsbehandling.
  • Utifrån läkemedlets egenskaper (farmakokinetiska och farmakodynamiska) förutsäga vilka problem som kan uppkomma i samband med preparatbyte eller utsättning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: