Klinisk rättsmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kompetens att genomföra en kroppsundersökning inklusive provtagning, beskriva, bedöma och tolka fynden och utfärda rättsintyg.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Genomföra rättsmedicinsk undersökning (inklusive provtagning) av levande person, vid exempelvis barnmisshandel och sexuella övergrepp.
  • Beskriva, bedöma och tolka fynden och med utgångspunkt i undersökningsfynden.
  • Utfärda rättsintyg.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: