Kritisk läkemedelsvärdering

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna söka och kritiskt värdera läkemedelsstudier med avseende på effekt och säkerhet.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål
Till stor del: 1, 2, 8
Till viss del: 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål
Till stor del: c1, c2, c8
Till viss del: b3, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Formulera en sökbar fråga.
  • Självständigt söka efter kliniska läkemedelsstudier och tolka data om läkemedelsbehandlings effekt samt värdera evidensgraden.
  • Värdera vilken av ett antal läkemedelsstudier som har den största trovärdigheten.
  • Formulera en egen slutsats.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: