Kvalitetssäkring och statistik

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren kan förklara och använda statistiska metoder för metodvalidering och kvalitetssäkring.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara och använda statistiska metoder som används inom klinisk kemi, till exempel beräkning av variationskoefficient, regressionsanalys och biasanalys.
  • Förklara vad som innefattas i begrepp som ackreditering och kvalitetssystem, mätosäkerhet, intern kvalitetskontroll, extern kvalitetssäkring samt validering och verifiering.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: