Laboratoriediagnostik av allergi- och autoimmunitet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå laboratorieundersökningar och resultat vid allergiska och autoimmuna sjukdomar samt ha kunskap om immunologiska markörer och deras kliniska relevans.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 4
Till viss del: 2, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4
Till viss del: c2, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta kliniskt och diagnostiskt relevanta antikroppar, antigen och andra immunologiska markörer.
  • Välja och använda metod och utredning samt tolka resultat.
  • Bedöma klinisk betydelse av analysresultat.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: