Laboratorieprocessen

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren kan förklara principerna för hur ett kliniskt kemiskt laboratorium i svensk sjukvård fungerar.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 9, 10
Till viss del: 1, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c9
Till viss del: c1, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara begreppen preanalys, analys och postanalys.
  • Förklara betydelsen av logistik, provtransport, IT-system, tillgänglighet och analyssortiment, ackreditering, för- och nackdelar med automation, laboratoriets roll i sjukvården och samhället samt hur upphandling, juridik och etik påverkar verksamheten.
  • Förklara de viktigaste felkällorna inom laboratorieprocessen.
  • Analysera laboratoriets roll i sjukvård, samhälle och klinisk forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: