Läkemedelsinteraktioner

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren kan bidra med kliniskt relevant rådgivning gällande läkemedelsinteraktioner.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 4, 5, 7
Till viss del: 1, 6, 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c4, c5, c7
Till viss del: c1, c6, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera läkemedelsinteraktioner och redogöra för de centrala mekanismerna bakom både de farmakokinetiska och farmakodynamiska interaktionerna.
  • Beskriva klassificeringssystemen för läkemedelsinteraktioner.
  • Självständigt söka, analysera och tolka vetenskaplig litteratur och information från databaser om läkemedelsinteraktioner.
  • Värdera den kliniska betydelsen av läkemedelsinteraktioner och tillämpa inlärda faktakunskaper så att läkemedelsinteraktioner kan undvikas.
  • Utvärdera en patients läkemedelsbehandling i relation till den kliniska situationen, för att identifiera och bedöma läkemedelsinteraktioner.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: