Läkemedelsöverkänslighet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga läkemedelsöverkänslighetsreaktioner.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c4, c5

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 11
Till viss del: 2, 3, 6, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c5, c11
Till viss del: c2, c6, c7

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 6, 7, 8, 9, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c6, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Särskilja olika mekanismer för läkemedelsreaktioner.
 • Redogöra för skillnader mellan läkemedelseffekter och läkemedelsöverkänslighet.
 • Beskriva faktorer hos individen som kan påverka risken för läkemedelsreaktioner.
 • Klassificera immunologiska och icke-immunologiska överkänslighetsreaktioner.
 • Diskutera mekanismer för icke-immunologiska överkänslighetsreaktioner.
 • Förklara mekanismer för angioödem av ACE-hämmare.
 • Förklara mekanismer för immunologiska överkänslighetsreaktioner.
 • Redogöra för och identifiera symtom och effekter av immunologiska överkänslighetsreaktioner i olika målorgan.
 • Självständigt behandla immunologiska läkemedelsöverkänslighetsreaktioner.
 • Värdera patientnyttan av en läkemedelsöverkänslighetsutredning.
 • Designa utredningsgång vid misstänkt immunologisk läkemedelsöverkänslighet.
 • Tolka in vitro- och ex vivo- testning av misstänkt immunologisk läkemedelsöverkänslighet, till exempel specifika IgE, basofil aktiveringstest.
 • Genomföra och tolka hudtester vid utredning av misstänkt immunologisk läkemedelsöverkänslighet, till exempel pricktest, intrakutantest, epicutantest (lapptest).
 • Genomföra och tolka provokation med läkemedel, till exempel oral.
 • Genomföra utredning och provokation för antibiotika, NSAID och lokalbedövningsmedel samt bedöma korsreaktivitet.
 • Beskriva principerna för utredning av misstänkt överkänslighet vid narkos.
 • Beskriva principer för desensitisering av läkemedel.
 • Ge råd om behandlingsalternativ vid diagnostiserad läkemedelsöverkänslighet.
 • Genomföra adekvat varningsmärkning av patientjournal.
 • Informera patienten och eventuellt vårdnadshavare på ett pedagogiskt sätt om utredningsresultat och konsekvens.
 • Genomföra en biverkningsrapportering till Läkemedelsverket.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: