Laparoskopi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få basala kunskaper om laparoskopisk teknik.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 5, 6, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c5, c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma anatomi med avseende på landmärken, riskområden samt normaltillstånd och avvikelser.
  • Använda och felsöka aktuell teknisk utrustning och de vanligaste laparoskopiska instrumenten.
  • Planera och utföra portsättning samt porthålsförslutning.
  • Redogöra för operationstekniken vid diagnostisk laparoskopi, laparoskopisk kolecystektomi och appendektomi samt utföra dessa ingrepp i simulerad miljö.
  • Redogöra för komplikationer vid laparoskopisk kirurgi.
  • Jämföra laparoskopisk kontra öppen kirurgi.
  • Redogöra för indikationer för konvertering.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: