Led-, skelett- och mjukdelsinfektioner

Syftet är att deltagaren ska tillgodogöra sig djupa kunskaper om utredning och behandling av infektioner i mjukdelar, leder, skelett och främmande kroppsmaterial.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c7, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva etiologi, epidemiologi och patogenes.
  • Identifiera akuta och kroniska infektioner i mjukdelar, leder och skelett samt utreda och behandla dessa.
  • Redogöra för principerna för diagnostik och behandling av biofilmsassocierade infektioner. 
  • Identifiera och behandla infektioner i den diabetiska eller ischemiska foten 
  • Redogöra för basala ortoped-, plastik- och kärlkirurgiska principer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: