Ledning, styrning och organisation av hälso- och sjukvården

Syftet är att utrusta socialmedicinaren med metoder för att kunna analysera, leda och styra processer inom hälso- och sjukvården mot en bättre hälsa i befolkningen.

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 17
Till viss del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 20015:8
Till stor del: a6, c11
Till viss del: c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva hur svensk hälso- och sjukvård är organiserad.
  • Analysera och jämföra olika hälso- och sjukvårdssystem avseende organisation och resultat.
  • Redogöra för grundläggande modeller för styrning av hälso- och sjukvården.
  • Tillämpa teorier om ledarskap.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: