Ledrelaterade sjukdomar och skador i hand och handled

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga ledrelaterade sjukdomar och skador i hand och handled.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 7, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för anatomi, rörelsemönster och kraftöverföringar i normal och sjuk eller skadad hand och handled.
  • Diagnostisera ledbandsskador i hand och handled samt föreslå och beskriva lämplig behandling.
  • Genomföra undersökning relaterad till ledskada och ledsjukdom.
  • Förklara handledsartroskopins roll vid diagnostik och behandling.
  • Utföra diagnostisk handledsartroskopi.
  • Redogöra för artros och reumatiska sjukdomars påverkan på hand och handled, identifiera vilka tillstånd som har nytta av handkirurgi samt diskutera val av lämplig behandling.
  • Redogöra för indikationer, teknik och komplikationer vid vanligt förekommande artrodeser i hand och handled.
  • Redogöra för indikationer, teknik och komplikationer vid vanligt förekommande artroplastiker i hand och handled.
  • Redogöra för rehabiliteringen efter ledrelaterade sjukdomar, skador och operationer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: