Linsens sjukdomar, optik och refraktiv kirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utföra subjektiv refraktionering och skriva glasögonrecept för vuxna. ST-läkaren ska kunna diagnostisera och föreslå behandling vid katarakt och föreslå behandling vid komplikationer. ST-läkaren ska också kunna bedöma indikationer för olika slags refraktiv kirurgi.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 4
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c4
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Optik:

 • Beskriva principerna för optik och refraktionering.
 • Beskriva olika typer av glas och kontaktlinser.
 • Beskriva principer för förstoringshjälpmedel och optiska instrument som används inom oftalmologi till exempel retinoskop, keratometer, oftalmoskop och spaltlampa.
 • Bedöma och utföra subjektiv och automatiserad refraktionering.
 • Utföra manuell keratometri och bedöma resultat.
 • Beskriva principen för automatiserad keratometri och bedöma resultat.
 • Skriva glasögonrecept för vuxna.

Linsens sjukdomar:

 • Beskriva linsens embryologi, anatomi, histologi och åldrande.
 • Diagnostisera och klassificera olika typer av katarakt och beskriva deras etiologi samt association till andra sjukdomar.
 • Redogöra för indikationer för kataraktkirurgi.
 • Bedöma pre-operativt status och identifiera riskfaktorer för komplikationer vid kataraktkirurgi.
 • Beskriva principer för bestämning av IOL-styrka.
 • Beskriva tekniker för kataraktkirurgi och komplikationer under operation.
 • Bedöma post-operativt status och behandla alternativt föreslå behandling vid post-operativa komplikationer.
 • Diagnostisera efterstarr (PCO) och beskriva etiologi bakom tillståndet.
 • Beskriva principerna för YAG-laser kapsulotomi.

Refraktiv kirurgi:

 • Redogöra för hornhinnans anatomi och fysiologi i relation till refraktivkirurgiska ingrepp.
 • Beskriva indikationer och kontraindikationer för olika tekniker vid refraktiv kirurgi.
 • Beskriva komplikationer vid refraktiv kirurgi samt behandla (alternativt föreslå behandling av) dessa.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: